บัญชีเงินเดือน

บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน
สำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานบัญชีเงินเดือน ดังนี้
– จัดทำเงินเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Genius-
– จัดทำแบบนำส่ง ภงด.1, สปส.1-10, และ ภงด.1 ก
– ให้คำแนะนำในการกรอกแบบ ภงด.90, ภงด.91