ด้านกฎหมาย

บริการด้านกฎหมาย ( LAW )
สำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานกฎหมาย ดังนี้
– รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
– ให้คำปรึกษากฎหมาย ทั้งด้านคดีเพ่งและคดีอาญา