งานบัญชีเงินเดือน
สำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานบัญชีเงินเดือน ดังนี้
  – จัดทำเงินเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Genius
  – จัดทำแบบนำส่ง ภงด.1, สปส.1-10, และ ภงด.1 ก
  – ให้คำแนะนำในการกรอกแบบ ภงด.90, ภงด.91